UMS Tree Planting

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION  CEO@FACULTY PROGRAMME 2.0 – INTEGRATED CSR (iCSRPROJECT

Introduction

Date/Location/Time: 13 Dec 2017/ Kawasan Arboretum, Kompleks Perhutanan, Fakulti Sains dan Sumber Alam, Universiti Malaysia Sabah (UMS).
Scope: Seramai 70 orang kanak-kanak berusia antara 4 hingga 6 tahun dari Pusat Minda Lestari UMS
menyertai Program Tanam Pokok MyTreeVolution ini
Objectives of the Activity: Program ini bukan sahaja membolehkan golongan cilik ini mendekati alam sekitar, tetapi juga membimbing mereka secara holistik untuk memberikan pendekatan yang lebih tepat mengenai program penghijauan bumi. Selain itu, program ini menyediakan wadah terbaik untuk perkongsian pengetahuan dan kerjasama antara universiti awam dan agensi-agensi kerajaan dan swasta.
Partners/Sponsors: Jabatan Perhutanan Sabah, Agri-Biotech Marketing Sdn. Bhd., Malaysia Airport Berhad (Kota Kinabalu) dan Life Water Industries Sdn. Bhd.
Participants/Volunteers: Sukarelawan terdiri daripada 30 pelajar Fakulti Sains dan Sumber Alam UMS, 20 kakitangan Malaysia Airport Berhad (Kota Kinabalu), dan staff UMS serta wakil dari CEO Faculty 2.0, Jabatan Perhutanan Sabah, Life Water Industries Sdn. Bhd. dan Huawei Technologies (Malaysia) Sdn. Bhd.
Expectation/Outcome: Seratus pokok daripada spesies kapur paji, urat mata daun beludu dan seraya tembaga telah disumbangkan dan ditanam sebagai simbolik asas terhadap program tanam pokok ini.
Diharapkan program ini dapat diadakan 2-3 kali setahun dengan libatsama UMS dan Jabatan Perhutanan Sabah serta agensi-agensi kerajaan dan swasta.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *